ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • Τα πιστοποιητικά των προϊόντων της εταιρίας αποτελούν κτήση της! Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, χρήση από τρίτους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της εταιρίας NH Pharma.
  • Oι αναλύσεις γίνονται από ανεξάρτητο εργαστήριο στην Ελβετία.
  • Τα πιστοποιητικά των προϊόντων της εταιρίας αποτελούν κτήση της! Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, χρήση από τρίτους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της εταιρίας NH Pharma.
  • Oι αναλύσεις γίνονται από ανεξάρτητο εργαστήριο στην Ελβετία.
  • Τα πιστοποιητικά των προϊόντων της εταιρίας αποτελούν κτήση της! Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, χρήση από τρίτους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της εταιρίας NH Pharma.
  • Oι αναλύσεις γίνονται από ανεξάρτητο εργαστήριο στην Ελβετία.
  • Τα πιστοποιητικά των προϊόντων της εταιρίας αποτελούν κτήση της! Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, χρήση από τρίτους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της εταιρίας NH Pharma.
  • Oι αναλύσεις γίνονται από ανεξάρτητο εργαστήριο στην Ελβετία.
  • Τα πιστοποιητικά των προϊόντων της εταιρίας αποτελούν κτήση της! Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, χρήση από τρίτους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της εταιρίας NH Pharma.
  • Τα πιστοποιητικά των προϊόντων της εταιρίας αποτελούν κτήση της! Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, χρήση από τρίτους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της εταιρίας NH Pharma.