ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Η NH Pharma είναι μια ελληνική εταιρία που παρέχει παραφαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής θεραπευτικής υποβοήθησης με την απαιτούμενη ιατρική γνώση και τον σεβασμό απέναντι στην υγεία του πολίτη-ασθενή.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της εταιρίας είναι να παρέχει στην ελληνική αγορά καινοτόμα παραφαρμακευτικά προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η δραστηριότητα της NH Pharma επικεντρώνεται στην εισαγωγή, διάθεση και διανομή των προϊόντων της, αποκλειστικά στο χώρο των φαρμακείων και των φαρμακαποθηκών.

Τα προϊόντα της εταιρίας μας πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές παραγωγής και διάθεσης με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Το όλο εγχείρημα για ανάπτυξη στην ελληνική επικράτεια ξεκινά από τα ιδιόκτητα γραφεία στα οποία στεγάζεται η έδρα της εταιρίας, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

H NΗpharma προκειμένου να αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και να αναβαθμίζεται συνεχώς για να πληρεί τα υψηλά επιστημονικά στάνταρ προσδοκιών που έχει θέσει σαν εταιρία, απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, διαφόρων ειδικοτήτων όπως γιατροί, φαρμακοποιοί και οικονομολόγοι.

«Πιστεύουμε ότι κάθε ασθενής έχει διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά στη βελτιστοποίηση της υγείας του. Για αυτόν τον λόγο η εξειδικευμένη σειρά προϊόντων μας μπορεί να προσαρμοστεί στις ατομικές ανάγκες κάθε ατόμου. Υπάρχει μια παραλλαγή για κάθε κατάσταση με στόχο την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ανάλογα με την εκάστοτε πάθηση. Τα υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών προϊόντα μας εξασφαλίζουν αυτόν ακριβώς τον στόχο με τελικό αποτέλεσμα την καλυτέρευση της καθημερινότητας και του τρόπου ζωής των ασθενών μας.»